Naam
Sebastiaan Bouthoorn
Functietitel
Senior consultant Digital Law & Ethics
Spreker Bio
Sebastiaan is adviseur data, regulering en ethiek. Hij heeft een juridische achtergrond en is 5 jaar werkzaam geweest als jurist op het gebied van contracten- en aansprakelijkheid-, privacy- en IT-recht. Hij heeft een master in intellectueel eigendom. Binnen Highberg werkt hij bij Digital Law, de afdeling die zich specialiseert in advisering rondom wet- en regelgeving op het gebied van data en digitalisering, zoals de AI-Act. Zijn focus ligt daarbij altijd op de praktische impact van deze wetgeving op publieke organisaties en wat zij kunnen doen om hieraan te voldoen.Naast zijn juridische kennis heeft hij ook ervaring in opdrachten waar ethische vraagstukken spelen. Zo heeft hij bij verschillende organisaties in zowel de publieke als private sector impact assessment gefaciliteerd om in kaart te brengen wat de ethische afwegingen zijn en welke handelingsopties er zijn om nieuwe technologie op een verantwoorde manier in te zetten. Voor Sebastiaan draait het niet alleen om wat technisch mogelijk is en wat juridisch is toegestaan, maar ook om wat wenselijk is.
Sebastiaan Bouthoorn